บริษัท ธนวินิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราพร้อมตอบเสนองานบริการรับรองและตรวจสอบอาคารรวมถึงงานตรวจสอบและรับรองงานด้านวิศวกรรม
ปั้นจั่นเครน หม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน ระบบดับเพลิง (Fire pump) ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
เพื่อทำให้สถานประกอบการของคุณเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้เรายังมีบริการงานฝึกอบรมเครน ปั้นจั่น อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในการทำงาน
งานด้านออกแบบโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และ รับตอกเสาเข็ม
จากวิศวกรผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Get Started

About

Who we are

ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์และความสามารถด้านงานรับรองและตรวจสอบ ด้านงานตรวจสอบอาคารและงานวิศวกรรมต่างๆ งานฝึกอบรมเครน ปั้นจั่น อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในการทำงาน งานด้านออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และ รับตอกเสาเข็ม รวมทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบูรณาการเพื่อให้สามารถรองรับ กฎหมายและ พรบ. ต่างๆ (พรบ.ควบคุมอาคารฯ พรบ.โรงงานฯ พรบ.การนิคมฯ) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งาน/ผู้อยู่อาศัย โดยทางบริษัทฯ มีทีมงานวิศกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่จะสามารถตอบสนองและรองรับบริการตามความต้องการในองค์กร, หน่วยงานของท่านได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

Our Services

WHAT WE DO OFFER

01

งานตรวจสอบอาคารและรับรองความปลอดภัย

เราพร้อมให้บริการงานตรวจสอบ ความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร...

02

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการงานตรวจรับรอง ของอาคารและ โรงงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย...

03

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและงานบำรุงรักษาประจำปี

งานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศของกฎหมายโดยวิศวกรไฟฟ้า...

04

ตรวจสอบปั้นจั่นอยู่กับที่ ปั้นจั่นเคลื่อนที่ เครื่องจักรก่อสร้าง ลิฟต์ขนส่งสินค้า

เราให้บริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยพร้อมทั้งออกเอกสารรับรองความปลอดภัยงานด้านเครื่องกล...

05

ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ใช้LPG

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง (LPG) ปี พ.ศ๒๕๔๕...

06

ตรวจสอบระบบทำความเย็น

งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบสารทำความเย็น...

07

ตรวจสอบบันไดหนีไฟ

การตรวจสอบและตรวจวัดประสิทธิภาพประตูหนีไฟระบบอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางหนีไฟ...

08

ตรวจสอบหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน

เราให้บริการงานตรวจสอบและรับรอง ภาชนะรับแรงดัน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานและข้อกำหนดของโรงงานอุตสาหกรรม...

09

ตรวจสอบพลังงานและตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องจักร

งานตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552...

10

บริการงานฝึกอบรม

หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น เหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่, หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดรถ เรือ และปั้นจั่นสูง...

11

งานบริการรับตอกเสาเข็ม

ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้บริการงานตอกเสาเข็ม เครื่องตอกเสาเข็มชนิดราง, รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ, ตอกเสาเข็ม ไมโครไพล์

12

งานบริการด้านงานออกแบบ เขียนแบบ และทำรายการคำนวณ งานวิศวกรรม

โครงสร้าง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบดับเพลิง

บริการใหม่ของเรา

ตรวจสอบบ้าน คอนโด ก่อนส่งมอบงาน

บริการรับตรวจสอบบ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ที่พักอาศัย โดยวิศวกร ที่มีประสบการณ์ผ่านงานตรวจบ้านมาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่าท่านจะได้บ้านพักอาศัย ที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

See more

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบ Fire Alarm ควรทำการตรวจสอบทุกๆ 1 ปี และต้องทำความสะอาดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

See more

REFERENCES

WHAT HAVE WE DONE

ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี FIRE PUMP

ตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานของปั้นจั่น

ตรวจสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

บำรุงรักษา ตรวจสอบระบบ transfer pump และ Booster Pump

ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าประจำปี ELECTRICAL

ตรวจสอบอาคารประจำปี

เปลี่ยนโซ่ รอกไฟฟ้า และ สลิงปั้นจั่นเหนือศีรษะ

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ I 18 * 18 M

ตรวจสอบ ภาชนะรับแรงดัน ถังลม AIR COMPRESSOR TANK

ตรวจสอบความต้านทานดินของระบบไฟฟ้า โดยมาตรฐานไม่เกิน 5 โอห์ม

ทดสอบค่าความเป็นฉนวน เมกะโอห์ม

ทดสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ไมโครโอห์ม

งานปรับตั้ง Alignment Pump และ Motor