ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ใช้LPG

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง(LPG) ปี พ.ศ๒๕๔๕ โรงงานจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย ๆ ปีละ 1ครั้ง โดยวิศวกร ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ หลักสำคัญของการตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์คือ ถังก๊าซ การรั่วซึมของก๊าซ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ตรวจเพื่อหาการรั่วซึมเราเรียกว่า gas detector ถ้าโรงงานไม่มี gas detector ก็สามารถใช้น้ำยาเช็ครั่วรอยตรวจสอบหาการรั่วซึมได้ ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัย