ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบ Fire Alarm ควรทำการตรวจสอบทุกๆ 1 ปี และต้องทำความสะอาดอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้