นโยบาย

มุ่งมั่นพัฒนาบริการงานรับรองและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม งานฝึกอบรมเครน ปั้นจั่น ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในการทำงาน และงานรับตอกเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล บูรณาการองค์ความรู้ใหม่ให้ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างดีที่สุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการรับรองด้านวิศวกรรมและการฝึกอบรม ตระหนักถึงความถูกต้องและปลอดภัย ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

พันธกิจ

  • ใส่ใจในทุกความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ปฎิบัติงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าทั้งราคาและคุณภาพ
  • มุ่งมั่นให้ทุกงานบริการได้รับการดำเนินการอย่างเป็นระบบ แบบมีประสิทธิภาพาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล