งานบริการด้านงานออกแบบ เขียนแบบ และทำรายการคำนวณ งานวิศวกรรม

โครงสร้าง / ระบบสุขาภิบาล / ระบบไฟฟ้า / ระบบดับเพลิง