งานบริการรับตอกเสาเข็ม

1. เครื่องตอกเสาเข็มชนิดราง

2. รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ
เสาเข็มตอก ซึ่งใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ผลิตจากโรงงาน แต่ละท่อนมีความยาวตั้งแต่ 1-28 ม. มีหลายหน้าตัด เช่น รูปตัวที (T) รูปตัวไอ (I) สี่เหลียม หกเหลี่ยม เป็นต้น เสาเข็มสั้นที่ยาว 1-6 เมตรเสาเข็มทำหน้าที่รับน้ำหนักบ้านหรืออาคารและถ่ายลงสู่ชั้นดิน แต่ลักษณะของการออกแบบและคำนวณความปลอดภัยในการรับน้ำหนักก็ขึ้นอยู่ที่ว่า “วิศวกรผู้ออกแบบ” นั้นเลือกวิธีคำนวณให้เสาเข็มถ่ายน้ำหนักสู่ชั้นดินแบบใด เช่น คำนวณให้น้ำหนักอาคารถ่ายลงสู่เสาเข็มและชั้นดินดานหรือดินแข็ง หรือถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่เสาเข็มและกระจายสู่ชั้นดิน ด้วยแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับชั้นดินตามความยาวของเสาเข็มเสาเข็มหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่วิศวกรผู้ออกแบบนิยมเลือกนำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้าน ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปทรงตัวไอ หรือเรียกโดยทั่วไปว่า “เสาเข็มตัว I” และเสาเข็มคอนกรีตแรงรูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้น (หากเป็นผืนที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นดินอ่อน ความยาวของเสาเข็มโดยทั่วไปประมาณ 16.00 - 21.00 เมตร (ยกเว้น ผืนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ความยาวเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร) ทั้งนี้ ก่อนจะอนุญาตให้ทำการตอกเสาเข็ม เราควรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเสียก่อน นอกจากนี้แล้วก็ควรตรวจสอบอายุเสาเข็ม โดยตรวจสอบวันที่ผลิต (เขียนกำกับอยู่ที่เสาเข็ม) ทั้งนี้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจะพร้อมใช้งานได้เมื่อมีอายุ 7 วันหลังวันผลิต เข็มชนิดนี้เหมาะกับงานอะไรบ้างคือ
- ต่อเติมบ้าน ครัว หรือ เพิ่มห้อง พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น
- ต่อเติมอาคาร ด้านหน้า หรือด้านหลังอาคาร
- ปรับปรุงโกดังหรือโรงงาน
- เสริมฐานรากให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ฯลฯ

3. ตอกเสาเข็ม ไมโครไพล์
เข็ม Micro Pile
เข็มไมโครไพล์ , สปันไมโครไพล์ หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า เข็มไมโครสปัน คืออะไร
เข็มชนิดนี้ มีรูปทรงอยู่หลายแบบ มีรูปตัวไอ,กลม,และก็สี่เหลี่ยมตัน และขนาดพื้นที่หน้าตัดแตกต่างกัน การรับน้ำหนักก็ต่างเช่นกัน มิฉะนั้นควรเลือกใช้ ตามความเหมาะสม โดยปรึกษาทางวิศวกร หรือผู้จำหน่ายเท่านั้น
ความยาวของเข็ม ซึ่งส่วนมากจะมีความยาวของเข็มแต่ล่ะท่อนอยู่ที่1.50เมตร
ลักษณะการทำงาน ซึ่งใช้วิธีการต่อเชื่อมและตัวเครื่องจะเป็นระบบตอก ซึ่งน้ำหนักตุ้มจะหนักอยู่ที่ 1ตัน และ1.30ตันหรือ1.50ตัน แล้วแต่ผู้ใช้นำไปตอกของขนาดเข็มนั้นๆ ซึ่งจะมีรายการคำนวณและวิศวกรเป็นผู้คำนวณการตอกและระยะยกจากหัวเข็ม
ข้อดีของเข็มไมโครไมล์
1 แรงสั่นสะเทือนน้อย
2 ตอกชิดตัวบ้านได้
3 ไม่เลอะเทอะมีดินออกมาก
4 ตอกได้ความลึก18-21เมตร แล้วแต่พื้นที่หน่วยงาน
5 รับน้ำหนักได้ 20-30ตัน /ต้น ตามรายการคำนวณของวิศวกร และแต่ล่ะขนาดของพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็ม (การใช้เข็มชนิดนี้แล้วส่วนมากจะหมดปัญหาเรื่องบ้านทรุด หรือแตกร้าว)
การใช้งาน ต่อเติมบ้าน ครัว หรือ เพิ่มห้อง พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น, บ้าน2ชั้น ต่อเติมอาคาร ด้านหน้า หรือด้านหลังอาคาร ปรับปรุงโกดังหรือโรงงาน เสริมฐานรากให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ฯลฯ