ตรวจสอบระบบทำความเย็น

งานตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ระบบความเย็น ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบสารทำความเย็นแอมโมเนีย NH2 มีการใช้กันมากใน อุตสาหกรรมโรงน้ำเเข็งหรืออุตสากรรมห้องเย็น เนื่องจากมีประสิทธภาพในการทำความเย็นสูงและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับสาร ทำความเย็นชนิดอื่น แต่สาร แอมโมเนียมีคุณสมบัติเป็นพิษเมื่อมีการรั่วไหลของสารในระบบทำความเย็น ซึ่งบางครั้งมีอันตรายถึงชีวิต

ตามกฎกระทรวง 2554 เกี่ยวกับระบบทำความเย็นแอมโมเนียระบุไว้ค่อนข้างหลายหัวข้อ สรุปๆได้ดังนี้
• อุปกรณ์ในการทำความเย็น หมายถึง คอมเพรสเซอร์ ต้องติดตั้งวาล์วสวิทช์ตัดความดันและเกจวัดเเรงดันทุกเครื่อง
• อุปกรณ์ระบายความดัน หมายถึง วาล์วนิรภัยหรือชอบเรียกกันว่า safety valve ต้องติดตั้งทุกตัวที่เห็นว่าเป็นภาชนะรับแรงดัน
• อาคารสถานที่ ต้องมีการระบายในห้องให้หมดภายใน 20 นาที
• บุคลากร ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบทำความเย็น
• ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสถานประกอบการ